Piotr Barczewski

Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym.

Świadczę pomoc psychologiczną obejmującą poradnictwo psychologiczne i pomoc w kryzysie oraz indywidualną terapię prowadzoną w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

W mojej pracy wykorzystuję model TFP (Transference Focused Psychotherapy) dotyczący pracy na tzw. przeniesieniu opracowany przez zespól specjalistów pod kierunkiem psychiatry i psychoanalityka Otto Kernberga z Nowego Yorku. TFP zostało empirycznie zbadane w randomizowanych badaniach kontrolnych w Stanach Zjednoczonych i Europie i jego skuteczność w leczeniu została naukowo potwierdzona.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów uznanych przez to Towarzystwo.

Pomagam osobom, które cierpią z powodu:

 • Zaburzeń nastroju,
 • Zaburzeń lękowych,
 • Dolegliwości psychosomatycznych,
 • Trudności w relacjach,
 • Braku poczucia sensu życia,
 • Zaburzeń osobowości.

Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • Uniwersytet SWPS w Warszawie – mgr psychologii.
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie – IV letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie – staż kliniczny: prowadzenie terapii indywidualnej, prowadzenie arteterapii i socjoterapii, udział w zajęciach terapii grupowej.

Anna Bielecka

Jestem absolwentką psychologii oraz seksuologii klinicznej ze specjalnością psychoterapii i terapii seksualnej.

Prowadzę sesje indywidualne oraz psychoterapię partnerską. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę z zakresu: Seksuologii, NVC Porozumienia Bez Przemocy, Dialogu Motywującego, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Swoje kompetencje podnoszę uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Pracuję z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaję stałej superwizji, oraz biorę regularnie udział w spotkaniach superwizji koleżeńskiej.

Jestem członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP),
 • Sekcji PSR w PTP.

Udzielam pomocy seksuologicznej w zakresie:

 • trudności w sferze komunikacji seksualnej,
 • czynnościowych zaburzeń seksualnych (zaburzenia orgazmu, zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, bolesność podczas stosunku),
 • zaburzeń pożądania.

Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna.
 • Psychologia Specjalność Psychoterapia i Terapia Seksualna.
 • TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) I stopień.
 • TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) II stopień.
 • Terapia Pary w oparciu o relacje w diadzie.
 • Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Porozumienie Bez Przemocy( NVC) poziom zaawansowany.
 • CTSR Dialog Motywujący – Poza Schematami.
 • Metody Projekcyjne w Diagnostyce Seksuologiczno- Psychologicznej.
 • Centrum Terapii Lew- Starowicz.
 • Zaburzenia Seksualne u Mężczyzn-Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 • Zaburzenia Seksualne u Kobiet – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 • Nowe Zjawiska w Seksuologii.
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 • Seksuologia Sądowa.
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 • Leczenie Zaburzeń Seksualnych- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 • Profilaktyka AIDS I HIV.
 • Certyfikat i Rekomendacje Edukatora Seksualnego – Fundacji Spunk.
 • Uzależnienia Behawioralne – Letnia Szkoła Profilaktyki.
 • Terapia Par – Akademia Psychologa.
 • Terapia Par we Współczesnej Praktyce Psychologicznej- Psychologia w Praktyce.
 • Partnerstwo Bliskości – Psychologia w Praktyce Uniqskills.

Uczestnictwo w warsztatach:

 • Interwencja Kryzysowa.
 • Praca z Lękiem.
 • Poczucie Własnej Wartości.
 • Porozumienie bez Przemocy NVC.
 • Rozwój Osobisty.

Udział w konferencjach:

 • III Międzynarodowa Konferencja – Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety (Warszawa 2015).
 • Sympozjum Tematyczne ,,SZCZĘŚCIE” (Warszawa).
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – Przejdź Na Jasną Stronę Mocy” (Sopot).

Katarzyna Rostecka

Jestem trenerką rozwoju osobistego w metodzie Komunikacji opartej na Empatii,  instruktorką Hatha jogi i refleksolożką.

W mojej pracy wykorzystuję ruch i oddech jako narzędzia służące integrowaniu ciała i psychiki. Pracuję według autorskiej metody opierając się przede wszystkim na technikach jogi, ćwiczeniach oddechowych i relaksacyjnych, medytacji, wizualizacji, automasażu i pracy z ruchem intuicyjnym. Prowadząc indywidualne spotkania korzystam także m.in z metod Bioenergetyki, TRE, Kinezjologii, Focusingu oraz Mindfulness.

Wierzę, że to, jaki kontakt mamy ze swoim ciałem, przekłada się nie tylko na to, jak się czujemy, ale również na to, na ile możemy wyrazić siebie i to, co w nas najpiękniejsze.

W moim życiu  stawiam na ruch dla przyjemności, na pełny uwalniający oddech i odczuwanie lekkości. Doświadczyłam tego, że uwalnianie napięć z ciała prowadzi do lepszego, pełniejszego życia a także do poprawy zdrowia. Jestem zwolenniczką małych kroków dopasowanych do Twoich potrzeb, na słuchaniu ciała i nie przekraczaniu jego granic.

Pracuję z osobami, które :

 • odczuwają przewlekłe stany napięcia w ciele lub stany dysocjacyjne
 • doświadczają wewnętrznych konfliktów i niepokoju
 • doświadczyły traumy
 • cierpią na zaburzenia psychosomatyczne, zmagają się z  brakiem energii i odporności, przewlekłym bólem, nadciśnieniem, szumami usznymi
 • odczuwają dolegliwości układu ruchu (bóle, wady postawy, stany po urazach).

Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • Uniwersytet SWPS – Psychosomatyka i Somatopsychologia
 • Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii –
  Trener rozwoju osobistego
 • Hatha joga- kurs instruktorski jogi akademickiej
 • Międzynarodowa Akademia Refleksologii- dyplom zawodowy refleksologa w systemie medycyny chińskiej
 • 20 letnia praktyka jogi

Justyna Waś

Jestem mgr psychologii i psychoterapeutą. Dyplom terapeuty i uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskałam w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Od 17 lat prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych. Pracuję w nurcie integracyjnym, łącząc różne podejścia terapeutyczne, dostosowując je do potrzeb i problemów klienta, by jak najskuteczniej pomagać. Mocno opieram się na podejściu Gestalt oraz podejściu psychodynamicznym. Na bieżąco śledzę najnowsze dokonania naukowe z zakresu psychoterapii i poszerzam wiedzę z zakresu metod terapii Gestalt, psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, doświadczeniowej; biorę udział w konferencjach naukowych.

Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Najważniejsza w terapii jest dla mnie relacja z osobą, która zwraca się o pomoc, tworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

Pomagam osobom:

 • przeżywającym nadmierne emocje – lęku, smutku, przygnębienia, złości i mającym inne problemy emocjonalne,
 • osobom doświadczającym trudności w relacjach z ludźmi,
 • cierpiącym z powodu dolegliwości psychosomatycznych,
 • dorosłym dzieciom alkoholików,
 • osobom współuzależnionym,
 • osobom z zaburzeniami osobowości,
 • towarzyszę w samorozwoju, poznawaniu siebie.

Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • Mgr psychologii – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.
 • Dyplomowany psychoterapeuta – IV letnia Szkoła Psychoterapii w Ośrodku INTRA.
 • Praca na Dwóch Krzesłach w Konflikcie Blokowanej Ekspresji – INTRA.
 • Inny – Wewnątrz Własnego JA – Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
 • Kruchy Proces i Kruche reacje w Psychoterapii – INTRA.
 • Terapia Skoncentrowana na Emocjach Zmieniająca Siłe Emocji – Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Focusing – Praca z Ciałem w Podejściu Skoncentrowanym na Kliencie.
 • Ciało w Procesie Terapeutycznym – INTRA.
 • Terapia Uzależnien Behawioralnych – Instytut Psychologii Zdrowia wraz z ETOH i Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemóww Alkoholowych.
 • Kurs Terapii Par – Laboratorium Psychoedukacji.
 • Ciało. Mieć czy Być? – Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt.
 • Marzenia Senne i Ich Interpretacja – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
 • Specyfika Pracy Psychoterapeutycznej z Młodzieżą w wieku 13-15 lat – INTRA.
 • Metodologia pracy z pacjentami z pogranicza. Paradygmat poznawczo behawioralny – Inter Ego.
 • Praca ze snem – Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt.
 • Diagnoza głębokości zaburzeń osobowości oraz dobór interwencji terapeutycznych – Łódzkie Centrum Gestalt.
 • Gestaltowskie doświadczenia korektywne w oparciu o teorię charakterologiczno-rozwojową Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt.
 • Narcyzm i adaptacje narcystyczne – Elinor Greenberg.
 • Skrzywdzone Wewnętrzne Dziecko u DDA/DDD- 7 ścieżek ku uzdrowieniu.
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii – Łódzkie Centrum Gestalt

Udział w konferencjach:

 • Miedynarodowa Konferncja Naukowa – Znękany Świat. Jak psychoterapia moze nam pomóc?
 • Ogólnoposka Konferencja Zaburzeń Odżywiania – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Dysocjacja. Ujęcie Kliniczne – Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.
 • Momenty zmiany – Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej.
 • Psychoterapia DDA z zaburzeniami osobowości – ETOH.

Weronika Olędzka

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką pracującą w podejściu poznawczo – behawioralnym. Chętnie wykorzystuję również techniki zaczerpnięte z ACT, Terapii Schematów, czy Mindfulness. W pracy terapeutycznej skupiam się na stworzeniu bezpiecznej relacji opartej na akceptacji, empatii, szacunku i zaufaniu.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu.

Prowadzę psychoterapię w języku polskim oraz angielskim.

Pracuję stacjonarnie oraz on-line.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w:

 •  Klinika37 Centrum Kardiologii Płowiecka w Warszawie,
 •  Poradnia Zdrowia Psychicznego w Otwocku,
 •  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Oddział Dzienny Psychiatryczny,
 •  IAESTE.L.C. Saloniki, Grecja

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży.

Specjalizuję się w pracy z osobami dotkniętymi:

 •  zaburzeniami nastroju
 •  zaburzeniami lękowymi
 •  zaburzeniami pod postacią somatyczną oraz zaburzeniami z lękiem o stan zdrowia
 •  chorobami przewlekłymi

Bardzo istotnym obszarem mojej pracy jest również psychoterapia osób doświadczających trudności związanych ze swoją orientacją seksualną, tożsamością płciową, preferencjami seksualnymi czy coming – outem.

 


Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • Licencja Psychologa – Nederlands Instituut van Psychologen – NIP, Utrecht, Holandia
 • Licencja Psychologa – Embætti landlæknis – The Directorate of Health w Reykjaviku, Islandia
 • Czteroletnie szkolenie – Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie
 • Roczne szkolenie w Terapii Poznawczo – Behawioralnej Zaburzeń u Dorosłych – Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie
 • Szkolenie NVC, WCPR w Warszawie
 • Terapia Pacjentów LGBTQ+ –  Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia –Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Warszawie

Ewa Wielechowska

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie humanistycznym i poznawczo-behawioralnym. Ponadto jestem specjalistką terapii uzależnień i współuzależnienia.

Pomaganie to dla mnie uczestniczenie w zrozumieniu i przezwyciężaniu problemów zewnętrznych i wewnętrznych drugiego człowieka. Wierzę w indywidualny potencjał swoich pacjentów, a w relacjach z ludźmi znajduję największą inspirację i energię do pracy. Wzorem dla mnie jest triada Carla Rogersa: empatia, akceptacja, autentyczność. Pracuję indywidualnie i z grupami. Regularnie poddaję się superwizji.

Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą z osobami:

 • przeżywającymi kryzysy emocjonalne i życiowe,
 • przeżywającymi trudności w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • borykającymi się z niskim poczuciem wartości,
 • mającymi trudności w rozwiązywaniu swoich problemów,
 • pragnącymi lepiej poznać, zrozumieć siebie oraz schematy swojego funkcjonowania,
 • mającymi trudności w przeżywaniu emocji (np. poczucie winy czy wstyd, złość, lęk itp.),
 • czującymi się nierozumianymi,
 • przeżywającymi poczucie samotności, inności od ludzi, beznadziei,
 • uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i zmagającymi się z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, internet, zakupy, seks itp.),
 • przeżywającymi konflikty wewnętrzne,
 • z rodzin dysfunkcyjnych (DDD),
 • przeżywającymi trudności w relacjach z osobami uzależnionymi (np. DDA i współuzależnieni).

Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • Szkoła Psychoterapii Humanistycznej INTRA Warszawa,
 • Certyfikat Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia nr 1241,
 • Mgr Pedagogiki resocjalizacji i pedagogiki sądowo-penitencjarnej Warszawa,
 • Studium Pomocy Psychologicznej Fundacja ETOH,
 • Studium Terapii Uzależnień BROK,
 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – szpital psychiatryczny Tworki (staż),
 • Teoria przywiązania, zaburzone więzi według Bowlby (szkolenie),
 • Psychoterapia DDA z zaburzeniami osobowości – problemy pacjenta i trudności terapeuty. Fundacja ETOH (Udział w konferencji wykładowo-warsztatowej).

Prowadzone zajęcia warsztatowe:

 • Trening Umiejętności Interpersonalnych.
 • Porozumienie Bez Przemocy NVC.

Magdalena Rudzińska

Jestem absolwentką psychologii ze specjalnością wspierania rozwoju i kształcenia, na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz  certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych.

Na codzień pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym na warszawskiej Pradze oraz współpracuję z młodymi sportowcami z uczniowskiego klubu sportowego La Basket Warszawa.

Aktualnie realizuję cykl warsztatów w ramach projektu: Poprawa Dobrostanu Psychicznego Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Stołecznego Warszawy.

Wspomagam rozwój dzieci i młodzieży, pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, ze spektrum Autyzmu,  ADHD, zaburzeniami w zachowaniu.

W swojej pracy opieram się na mocnych stronach dziecka, jego zasobach i zainteresowaniach, co pozwala mi na głębsze rozumienie perspektywy dziecka i na bardziej skuteczną pomoc. Bardzo ważne jest dla mnie budowanie bezpiecznej więzi i wspierającej relacji terapeutycznej z małym pacjentem. Lepsze funkcjonowanie dziecka to sukces mojej pracy.

Proces terapeutyczny dziecka czy nastolatka będzie skuteczny jedynie w ścisłej współpracy z rodzicami. Istotne jest dla mnie włączenie rodziców/ opiekunów w proces terapeutyczny, który pozwoli na wzmocnienie efektów i przyniesie najlepsze rezultaty. Takie podejście sprzyja też  wzmacnianiu więzi rodzic-dziecko, zgodnie z zasadą: szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko.

Priorytetem jest dla mnie poszerzanie wiedzy, uczestnictwo w szkoleniach, kursach i szeroko pojęty rozwój osobisty. Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzicami daje mi mnóstwo satysfakcji i spełnienia.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą w obszarze:

 • emocji
 • psychomotoryki
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • radzenia sobie ze stresem
 • samooceny
 • trudności rozwojowych
 • trudności wychowawczych
 • umiejętności społecznych
 • zdolności poznawczych
 • Zespół Aspergera, osoby ze spektrum autyzmu
 • ADHD
 • psychologii sportu

Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • mgr Psychologii Wspierania Rozwoju i Kształcenia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • Certyfikowany Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i osób dorosłych – Studio Psychologiczne.
 • Certyfikowany Trener Treningu Umiejętności Społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Studio Psychologiczne
 • Kurs: Dziecko z ADHD jak wspierać i rozumieć? – Studio Psychologiczne
 • Szkolenie: Praca psychologa sportu z dziećmi i młodzieżą – Karty Sportowca dr Zuzanna Gazdowska

Kamila Broma

Jestem pedagogiem, psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Od wielu lat pracuję w placówce edukacyjnej. W ośrodku prowadzę terapię dzieci i młodzieży.

W mojej pracy istotne jest tworzenie bezpiecznych warunków, aby dzieci i młodzież mogły działać, ćwiczyć i doświadczać.

Do każdej osoby podchodzę indywidualnie i z szacunkiem, staram się nawiązać relację opartą na akceptacji i zrozumieniu.

W procesie terapeutycznym współpracuję także z rodzicami lub opiekunami dziecka.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję z dziećmi, które doświadczają:

 • Trudności emocjonalnych (obniżony nastrój, nadmierne wycofanie, niskie poczucie własnej wartości)
 • Trudności w zachowaniu
 • Trudności w relacjach rówieśniczych
 • Problemów adaptacyjnych (rozwód, żałoba, strata, nowa sytuacja)
 • Problemów w nauce, koncentracji uwagi, motywacji
 • Zaburzeń nastroju
 • Zaburzeń lękowych
 • Zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • Mgr psychologii- UKSW
 • Mgr pedagogiki- UKSW
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT- EDU
 • Kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży CBT- EDU
 • Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży
 • Staż w Poradni Specjalistycznej – Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP
 • Kilkuletnia praca w placówce edukacyjnej

Sylwia Cano Dominguez

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą psychodynamicznym.

Udzielam wsparcia dorosłym będącym w kryzysie, cierpiącym na zaburzenia lękowe, depresję, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, mającym trudności spowodowane przewlekłym stresem w życiu zawodowym czy prywatnym, zmagającym się z trudnymi relacjami z bliskimi obecnie oraz w przeszłości. Pomagam zrozumieć świat emocji i myśli, które czasem wymykają się naszemu świadomemu poznawaniu.

Oferuję pomoc osobom, które poszukują wsparcia w różnych, trudnych momentach swojego życia – tym, którzy doświadczają ich w formie kryzysów życiowych / egzystencjalnych kryzysu wartości, poczucia utraty sensu i znaczenia, wypalenia, straty, alienacji czy osamotnienia, jak również i tym, które chciałyby lepiej poznać siebie, po to by bardziej świadomie kierować swoim życiem, móc cieszyć się tym wszystkim co przynosi oraz bardziej efektywnie i konstruktywnie radzić sobie z napotkanymi trudnościami.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla mnie relacja.
Pracuję pod stałą superwizją, kierując się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyczno–Zawodowym Psychoterapeuty.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w licznych ośrodkach terapeutycznych, w poradniach psychologicznych i ośrodku interwencji kryzysowej.

Zakres pomocy:

 • Stany lękowe
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Borderline
 • Nerwice
 • Zaburzenia nastroju
 • Depresja
 • Poczucie utraty sensu/znaczenia
 • Przewlekły stres
 • Kryzys życiowy
 • Wypalenie
 • Osamotnienie (alienacja)
 • Relacje / związki
 • Zaburzenia odżywiania
 • Trudności związane orientacją seksualną lub tożsamość płciową
 • DDA, DDD

Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • Całościowy Kurs „Psychoterapia Psychodynamiczna”, Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Psychologia, Wyższa Szkoła Menadżerska
 • Nauki o Rodzinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Terapia pedagogiczna, MSCDN
 • Sytuacja kryzysu w pracy terapeutycznej z głęboko zaburzonymi pacjentami
 • Utrata i żałoba – Aspekty diagnostyczne, interwencja kryzysowa i wybrane zagadnienia psychoterapii
 • Diagnoza osobowości w procesie psychoterapii
 • Pomoc ofiarom przemocy seksualnej
 • Przemoc w rodzinie – jak skutecznie wspierać ofiary i sprawców
 • Teoria poliwagalna Porgesa i psychosomatyczny wymiar traumy Trauma i dysocjacja w świetle teorii przywiązania, wskaźniki, diagnoza, terapia
 • Liotti’s model a dysocjacja strukturalna osobowości – podejścia i narzędzia do terapii dzieci
 • Wokół depresji
 • Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej
 • Symbolizacja a konstrukcja świata wewnętrznego – psychoterapia
 • Trener umiejętności społecznych
 • Projekt ERICA – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci
 • Trening Zastępowania Agresjii

Patrycja Jakubowska

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia. Istotą psychoterapii Gestalt jest budowanie i poszerzanie świadomości siebie, otaczającego świata oraz tego co zakłóca ten kontakt, stając się źródłem niepokoju, lęku czy cierpienia.

Udzielam wsparcia osobom, które doświadczają kryzysów egzystencjalnych, borykają się z depresją, nerwicą, zaburzeniami odżywiania bądź bólami psychosomatycznymi w ciele.

W swojej pracy skupiam się na kontakcie z drugim człowiekiem w relacji dialogu Ja -Ty. Patrzę na człowieka holistycznie. Korzystam z technik pracy z ciałem bazując na metodach Alexandra Lowena.

Moja praca oparta jest o zasady Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, a także podlega systematycznej superwizji.


Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • mgr Pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Roczny program rozwoju osobistego – Staż Gestalt  – Instytut Gestalt w Krakowie
 • Trening Terapeutyczny w ujęciu Gestalt z elementami pracy przez ciało  – Dom Psychoterapii Gestalt w Warszawie
 • Szkoła Gestalt w Warszawie przy ulicy Filona 16 – w takcie szkolenia

Wiktoria Tokarz

Jestem psychologiem, psychoterapeutą  poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia. Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą. Pomagam osobom, które doświadczyły kryzysu emocjonalnego, relacyjnego, tożsamościowego. W pracy kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Podczas konsultacji zależy mi przede wszystkim na nieoceniającym wsparciu, stworzeniu bezpiecznej atmosfery oraz indywidualnym podejściu. Stale doszkalam swoje umiejętności podczas szkoleń i kursów.

Doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej zdobywałam współpracując z wrocławskimi fundacjami pomagającymi osobom doświadczającym przemocy oraz kryzysów w relacjach rodzinnych. Prowadziłam również zajęcia grupowe indywidualne oraz konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dzieci w placówkach oświatowych.


Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • Mgr psychologii Uniwersytet Wrocławski Specjalność psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Szkolenie facylitatorów metody WHO „Doing What Materrs in Times of Stress” Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu
 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego -w trakcie
 • Szkolenie „Trener treningu umiejętności społecznych” Studio Psychologiczne Joanna Węglarz
 • Kurs z psychoterapii poznawczo-behawioralnej Instytut Poznawczy – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – w trakcie
 • Podstawy terapii PTSD dla uchodźców z Ukrainy w Polsce Fundacja HumanDoc
 • Roczny kurs Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz humanistycznym Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Szkolenie „Przerwij to-szkoła liderek i liderów antyprzemocowych” Fundacja Non Licet

Anna Staniszewska-Kunce

Jestem mgr psychologii, psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam w Szkole Psychoterapeutów w Instytucie Gestalt, akredytowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT) oraz Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP).

Zapraszam do podróży w głąb siebie, w poszukiwaniu autentyczności i pełniejszego życia. Moja praktyka opiera się na filozofii terapii Gestalt, skupiającej się na tu i teraz, rozwijaniu świadomości oraz zdolności do twórczego działania.

Wspólnie możemy pracować nad zrozumieniem myśli, emocji i zachowań. Moim celem jest towarzyszenie w nawiązywaniu głębszych relacji z samym sobą i otoczeniem.

Razem możemy odkryć, co kryje się za zasłoną myśli i emocji, i pracować nad budowaniem mocniejszego fundamentu dla przyszłości.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym PTPG (Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt).

Prowadzę terapię indywidualną dla osób:

 • doświadczających trudności interpersonalnych
 • przeżywających nadmierne emocje
 • doświadczających straty, przeżywających żałobę
 • mających trudności w życiu zawodowym
 • zapraszam do relacji także osoby, które pragną odkryć swój potencjał

Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • Instytut Gestalt – Szkoła Psychoterapii
 • Mgr Psychologii – Społeczna Akademia Nauk
 • Trening Terapeutyczny – Dom Gestalt
 • Dynamika ciała w relacji terapeutycznej – Instytut Gestalt
 • Trening Terapeutyczny – Sylwia Fajkowska
 • Pacjent w kryzysie suicydalnym, interwencja kryzysowa – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Siła źródła, Autohipnoza – Polski Instytut Ericksonowski
 • Szkoła Trenerów Biznesu- Akademia Leona Koźmińskiego

Magdalena Borkowska

Jestem psychoterapeutką Gestalt, w trakcie szkolenia. Swoją wiedzę i doświadczenie rozwijam w Szkole Psychoterapeutów w Instytucie Gestalt, akredytowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT) oraz Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP).

W mojej pracy terapeutycznej kładę nacisk na podejście fenomenologiczne i holistyczne, które traktuje zdrowie jako pełny dobrostan, uwzględniający wszystkie aspekty naszego życia – fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe.

Przeszłam wieloletnią psychoterapię własną i wierzę, że terapia nie tylko zmienia myślenie i postrzeganie, ale ma wpływ na całe nasze życie, samopoczucie i relacje z innymi.

Specjalizuję się w pomocy osobom radzącym sobie z różnymi wyzwaniami życiowymi, takimi jak lęki, wątpliwości, zaburzenia odżywiania, niskie poczucie własnej wartości, poczucie pustki, a także w budowaniu zdrowych relacji.

Zapraszam osoby, które poszukują sensu życia, zmian w swoim życiu lub radzenia sobie z kryzysami. Pomagam klientom w pracy nad samym sobą, budowaniu samoakceptacji, wyleczeniu bolesnych ran, pracy nad stawianiem granic i asertywnością.

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychoterapeutycznego, jestem tu, aby Ci towarzyszyć w Twojej drodze do lepszej jakości życia.

Aby zachować najwyższe standardy w pracy terapeutycznej regularnie uczestniczę w superwizjach, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów.

W mojej pracy zawsze stawiam na poufność i zaufanie. Pracuję zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etycznego EAGT.


Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • Staż Gestalt – roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego – Instytut Gestalt
 • Szkoła Psychoterapeutów – Instytut Gestalt w Krakowie
 • Trening terapeutyczny pracy przez ciało – Dom Psychoterapii Gestalt – Warszawa
 • „Praca z osobami z zaburzoną relacją z jedzeniem w ujęciu Gestalt” – Dom Psychoterapii Gestalt – Warszawa
 • „Dynamika ciała w relacji terapeutycznej” – Ruella Frank
 • Staż kliniczny – Oddział Dzienny Psychiatryczny – Specjalistyczny Szpital w Brzozowie – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
 • „Zdrowa złość, czyli dostęp do mocy” – Warsztaty intensywnej pracy z ciałem – Wysokie wibracje – Kraków

Luiza Majdańska

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia, z wykształcenia prawniczką.
Moją pracę terapeutyczną opieram na obecności, uważności i akceptacji tego, co jest w tu i
teraz. Wykorzystując metodę fenomenologiczną, tworzę przestrzeń dla Klienta, tak aby on
sam i jego świat mogły zaistnieć w gabinecie. Towarzyszę mu w badaniu, doświadczaniu i
rozpoznawaniu swoich kontekstów i trudności. Zależy mi na stworzeniu bezpiecznych
warunków, w których Klient może odważyć się na autentyczność i czerpanie z relacji Ja-Ty.
W procesie korzystam z pracy z Ciałem, Snem oraz wyrazem artystycznym.

Pomagam Klientom w:

 • rozpoznawaniu swoich emocji w ciele
 • nawiązywaniu lepszej relacji z samym sobą i samoakceptacji
 • zrozumieniu siebie i swoich potrzeb
 • kryzysie osobowości
 • trudnościach w relacjach partnerskich i rodzinnych
 • trudnościach zawodowych
 • doświadczeniu nerwicy lub objawów somatycznych
 • zaburzeniach nastroju
 • zaburzeniach lękowych
 • zaburzeniach osobowości

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, pod stałą superwizją starszych terapeutów.


Odbyte szkolenia/kwalifikacje:

 • 4-letnie studia psychoterapeutyczne, Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie, w trakcie
  szkolenia, 2024
 • Warsztat: Seksualność jako (witalny) kontakt, Natalia Żuk-Michałowska, 2023
 • Kurs uzupełniający z zakresu psychologii w trybie akademickim, Uniwersytet Gdański, 2022
 • Trening Terapeutyczny, Sylwia Fajkowska 2022
 • Warsztat: Gestaltowska praca ze snem, Kinga Dziedziczak 2021
 • I Etap Szkoły Psychoterapii Gestalt w Warszawie, 2021
 • Magister prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2017