Konsultacja psychologiczna

Jest spotkaniem ze specjalistą, którego celem jest zdiagnozowanie problemu. Stanowi doraźną pomoc, lub jest wstępem do pracy terapeutycznej. Podczas konsultacji Pacjent otrzymuje wsparcie, a terapeuta może rozeznać się w naturze problemu. Wspólnie ustalane są cele psychoterapii, omawiane ogólne zasady leczenia. Konsultacja obejmuje 1-8 sesji.

Spotkania trwają 50 min.


Umów się na wizytę

Konsultacja seksuologiczna

Jest spotkaniem z psychologiem-seksuologiem, którego celem jest rozeznanie się w problemach natury seksualnej – potrzebach, zahamowaniach, dewiacjach. Podczas konsultacji dokonywana jest diagnoza zaburzenia czy problemu. Pacjentowi udzielane jest wsparcie, czasem wstępne porady. Ustalany jest plan pracy terapeutycznej.

Spotkania trwają 50 min.


Umów się na wizytę

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia polega na rozmowie służącej lepszemu zrozumieniu siebie- swoich emocji, przeżyć, potrzeb, reakcji, zachowań, myśli. Jest procesem, podczas którego w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa, Pacjent przygląda się swoim trudnościom oraz problemom. Zwiększa się jego samoświadomość i wzrasta poziom odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje, co jest warunkiem dokonywania zmian w życiu. Celem psychoterapii jest poprawienie jakości życia, odzyskanie wewnętrznej równowagi, usprawnienie funkcjonowania, spowodowanie wzrostu zadowolenia z życia i osiągnięcie poczucia spełnienia.

Psychoterapia jest procesem długoterminowym, długość jej trwania zależy od rodzaju i głębokości problemów, przeszłych doświadczeń osoby, jej zaangażowania w terapię i motywacji do pracy nad sobą.
Nasi specjaliści pracują w różnych nurtach terapeutycznych: humanistycznym, Gestalt, psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (terapia krótkoterminowa), terapii uzależnień.

Sesja terapeutyczna trwa 50 min.

Psychoterapia jest pomocna osobom, które:

 • doświadczają bólu emocjonalnego,
 • których emocje są zbyt silne, lub zbyt płytkie, nieadekwatne do rzeczywistości,
 • przeżywają nadmierny lęk, mają ataki paniki,
 • często czują złość, nie panują nad jej ekspresją,
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju, depresji,
 • mają objawy psychosomatyczne,
 • są w żałobie,
 • mają trudność w podejmowaniu decyzji,
 • mają niską samoocenę,
 • są uzależnione,
 • Dorosłym Dzieciom Alkoholików,
 • mają natrętne myśli, kompulsywne zachowanie,
 • mają trudności w relacjach z bliskimi,
 • mają problem w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu znajomości,
 • czują się przeciążone codziennymi sprawami,
 • przeżywają nadmierny stres,
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania,
 • chciałyby lepiej siebie poznać i zrozumieć, zainteresowanych samorozwojem.

Umów się na wizytę

Terapia pomaga uporać się z trudnymi emocjami, przeżyciami, zachowaniem dzieci i młodzieży. Po wstępnej konsultacji specjalista dobiera optymalny rodzaj psychoterapii. W zależności od potrzeb dziecka terapia może przyjąć postać długofalowej psychoterapii lub kilku spotkań z psychologiem. W proces psychoterapeutyczny dziecka mogą być włączeni jego bliscy- rodzice lub opiekunowie.

Sesja trwa 50min.

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest pomocna w sytuacjach:

 • doświadczania przez dziecko problemów emocjonalnych: lęk, fobie, niepokój, przygnębienie, depresja, obsesje i kompulsje, nadmierny wstyd, nieśmiałość,
 • doświadczania problemów w relacjach (nawiązywania, utrzymywania relacji, izolowania się),
 • trudnego zachowania: agresja, nadmiernego pobudzenia lub nadmiernego wycofania, problemów z kontrolą emocji,
 • problemów z koncentracją uwagi,
 • problemów rozwojowych, opóźnień w rozwoju,
 • problemów adaptacyjnych,
 • zaburzeń odżywiania,
 • kłopotów ze snem,
 • autoagresywnych zachowań: okaleczenia, używki, uzależnienia,
 • doświadczeń traumatycznych.

Umów się na wizytęWięcej informacji

Psychoterapia on-line

Jeśli z jakiegoś powodu Pacjent nie może spotkać się ze specjalistą w gabinecie, może umówić się z psychologiem/ psychoterapeutą online. Zdalna forma kontaktu jest propozycją dla osób, które:

 • znajdują się w złym stanie psychicznym, utrudniającym prawidłowe funkcjonowanie i samodzielne dotarcie do Ośrodka,
 • przebywającym na kwarantannie, osobom, które miały kontakt z osobą zarażoną Covid-19 lub które same chorują,
 • mieszkają poza Warszawą, z dala od Ośrodka.
  Spotkania odbywają się za pośrednictwem komunikatorów: Skype, Whatsapp, Messenger.
  W miarę możliwości wskazane jest odbycie pierwszej konsultacji w gabinecie. Niektórzy nasi terapeuci wykluczają możliwość pracy z Pacjentami, których nie mieli możliwości skonsultować w bezpośrednim kontakcie w gabinecie.

Umów się na wizytę

Terapia grupowa


Umów się na wizytę

Celem spotkań pary z terapeutą jest pomoc w przejściu przez kryzys, uporaniu się z trudnościami, poprawa komunikacji, pomoc w odkrywaniu siebie na nowo, w lepszym rozumieniu siebie, odbudowywaniu zaufania.  Najważniejszym warunkiem podjęcia terapii par jest gotowość obojga partnerów do uczestnictwa w spotkaniach i podjęcia działań w kierunku pozytywnych zmian.

Spotkania trwają 90 minut. Ich częstotliwość ustalana jest z terapeutą.


Umów się na wizytęWięcej informacji

Ciało jest nośnikiem napięć i emocji. Posiada też doskonałą pamięć, emocje są w nim zapisywane od początku naszego życia. Uwolnienie napięć i blokad przekłada się na poprawę funkcjonowania całego organizmu, ogólnej kondycji psychofizycznej, a także pozwala na głębsze zrozumienie siebie i swoich emocji. Powrót do ciała to powrót do siebie. Celem pracy z ciałem jest poprawa zdrowia jednocześnie na wszystkich poziomach, poprzez przywrócenie naturalnej wewnętrznej równowagi.

Ta oferta jest dla Ciebie jeśli:
 • potrzebujesz prostych metod na radzenie sobie ze stresem i napięciem,
 • masz problemy z oddychaniem,
 • cierpisz na zaburzenia psychosomatyczne,
 • chcesz lepiej sobie radzić z emocjami,
 • zmagasz się z brakiem energii i odporności, przewlekłym bólem, nadciśnieniem, szumami usznymi,
 • odczuwasz problemy związane z układem moczowo płciowym , brakiem harmonii w życiu seksualnym,
 • cierpisz na choroby przemiany materii, zaburzenia układu hormonalnego oraz schorzenia autoimmunologiczne,
 • utknąłeś/aś w procesie terapeutycznym,
 • odczuwasz dolegliwości układu ruchu (bóle, wady postawy, stan po urazach),
 • chcesz lepiej rozumieć siebie i pełniej korzystać z życiowego potencjału.

Nauczymy Cię, jak w prosty sposób, w krótkim czasie i z minimalnym nakładem energii możesz lepiej zadbać o siebie w codziennym życiu. Dopasowujemy techniki i metody do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Metody pracy z ciałem:
 • ćwiczenia ugruntowujące
 • pogłębiony, świadomy oddech ( różne techniki)
 • proste ćwiczenia fizyczne mobilizujące różne partie kręgosłupa
 • ćwiczenia rozciągające
 • ćwiczenia na znoszenie blokad poszczególnych części ciała
 • praca z głosem i wyrażaniem siebie
 • ćwiczenia doskonalące zmysły
 • ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację
 • nauka zarządzania energią
 • ćwiczenia pobudzające energię seksualną
 • nauka automasażu poszczególnych części ciała

Umów się na wizytę

W naszej klinice można skorzystać z terapii traumy przez ciało. Zapoznaj się z zasadami kuracji i sprawdź, czy uważasz, że ta metoda będzie dobra dla Ciebie.


Umów się na wizytęUmów się na wizytę

Zapraszamy na konsultacje , podczas których będziemy rozmawiać, pracować z Twoimi myślami, przekonaniami i nawykami. Poznasz podstawy porozumienia bez przemocy i techniki do  odkrywania własnego potencjału.


Umów się na wizytęWięcej informacji